พ.ต.ท.ชัยชนะ กาญจนะคช

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) พ.ต.ท.ชัยชนะ กาญจนะคช
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Pol.Lt.Col.Chaichana Kanjanakoch

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02-2193600 ต่อ 5042
อีเมล suphachai_s@amlo.go.th