นางสาวสุวพร แจ่มใส

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นางสาวสุวพร แจ่มใส
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) Misssuwaporn jamsai

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02-2193600 ต่อ 5064
อีเมล suwaporn_j@amlo.go.th