นางสาวพุทธิพร กาญจนรัตน์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - สกุล (ไทย) นางสาวพุทธิพร กาญจนรัตน์
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ) MissPuttiporn Ganjanarat

ดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02-2193600 ต่อ 5049
อีเมล puttiporn_g@amlo.go.th