การเข้าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้แทนสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

จำนวนผู้เข้าชม 1,221