การเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.พนิดา โพธิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. เข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ ณ สมาคมค้าทอง อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 


จำนวนผู้เข้าชม 5,808