รายละเอียดกำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS ประจำปี 2566

แผนการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มสถาบันการเงินตามมาตรา 13 และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://drive.google.com/file/d/1mTFgOJRKLOOJQo9UXAgMj6Xo6rsD4ZL4/view

กำหนดการโดยละเอียด

https://drive.google.com/drive/folders/1UsGXsjjNu1TEDXIgScvHBWE4wYt8y4nD


จำนวนผู้เข้าชม 128